Project omschrijving

Vraag

Merwedekanaalzone betreft een grote gebiedsontwikkeling aan de zuidkant van het stationsgebied, tegen het centrum van Utrecht. De ontwikkeling betref circa 10.000 woningen. De gemeente heeft samen met de vijf betrokken projectontwikkelaars een zeer vooruitstrevende mobiliteitsvisie neergezet. MaaS is daar een belangrijk onderdeel.

Er is een marktverkenning geïnitieerd om samen met marktpartijen de haalbaarheid te toetsen, en ideeën qua invulling, proces en organisatie te genereren. 22 partijen hebben zich ingeschreven voor de marktverkenning. Er zijn uiteindelijk 9 partijen geselecteerd om deel te nemen, waaronder A2B sharing.

Oplossing

A2B heeft een consortium gebouwd om een geïntegreerde oplossing aan te kunnen bieden. Het consortium een integrale mobiliteitsvisie ontwikkeld bestaande uit de volgende onderdelen:

  • Ontwikkeling van paskeerconcept en exploitatie van parkeergarages,
  • het ontwikkelen, monitoren en bijsturen van het totale mobiliteitsconcept, 
  • exploitatie van een geïntegreerd breed deelmobiliteit aanbod. 

Het zwaartepunt ligt op de gedragsverandering van de eindgebruiker; door  enerzijds mobiliteit een integraal onderdeel van het woonconcept te maken door kosten (deels) te versleutelen in de stichtingskosten dan wel de VvE bijdrage, en de mobiliteitsoplossing contractueel onder te brengen bij de VvE’s, wordt er eigenaarschap gestimuleerd voor toekomstige bewoners. Daarnaast is een slim stimuleringsprogramma ontwikkeld om het gebruik van deelmobiliteit, fietsen en OV extrinsiek en later vooral intrinsiek te belonen. Het consortium bestaat uit A2B sharing, Over Morgen, Parking You en Innovactory.