Ontwikkelaars

A2B sharing is een deelmobiliteitsplatform. We zijn momenteel betrokken bij veel integrale gebiedsontwikkelingen gekoppeld aan (deel) mobiliteit, onder andere in Utrecht, Gouda, Zaandam, Zoetermeer en Hoek van Holland.

A2B zit helemaal voorin in het ontwikkeltraject, samen met ontwikkelaar en/of bouwer, zodat we kunnen inzetten op de optimale mobiliteitsmix (naast auto’s ook fietsen, scooters, bakfietsen, klusbussen en zelfs een enkele sloep), door verlagen van de parkeernorm en het borgen ervan bij bewoners en de gemeente. Kortom, A2B is betrokken als adviseur en uitvoerder, waarmee we zorgdragen voor realistisch advies, wat we zelf ook uitvoeren tot en met langjarige exploitatie.

Download hier onze whitepaper

Onze aanpak

Fase 1: Inventarisatie
 • Mobiliteitsbehoefte klant in kaart brengen

 • Draft Mobiliteitsconcept

 • Aansluiting bij vigerende wet- en regelgeving

 • Potentiële besparing door mobiliteitsconcept

 • Breder kijken dan locatie 

 • Optimalisatie van parkeerontwerp in huidig plan

Fase 2: Productie
 • Definitief Mobiliteitsconcept

 • Uitgewerkte mobiliteitsoplossing

 • Integratie in ontwikkelvisie

 • Acceptatie verlaging parkeernorm

 • Offerte deelmobiliteit & contracten

Fase 3: Realisatie
 • Inrichten mobiliteitsoplossing, inclusief contractuele verankering van mobiliteitsoplossing

 • Acceptatie mobiliteitsoplossing door beleggers, gemeente  en toekomstige bewoners

 • Uitvoer mobiliteitsoplossing, periodieke evaluatie en borging

Meer weten?
Klik hier om direct contact op te nemen