Beleggers

A2B sharing is ook actief voor beleggers om hun (woning)portefeuille met bijbehorende parkeerfaciliteiten te optimaliseren en naast deel auto’s ook te kijken naar andere deelmobiliteiten zoals fietsen, scooters, bakfietsen en scootmobiels. A2B is dan ook voor beleggers dè aanbieder van deelmobiliteitsoplossingen.

We zien in toenemende mate dat beleggers het lastig vinden om de juiste waardering te vinden voor hun parkeeroplossingen. Bij nieuwe investeringstrajecten speelt de vraag of de parkeergarage in de ontwikkeling wel moeten worden meegenomen, tegen welke prijs en of de investering op lange termijn wel rendabel is. Een heldere visie op (deel)mobiliteit levert een forse besparing op de investeringstrajecten en een verhoogd rendementen van uw investering.

A2B sharing helpt bij het inzichtelijk maken en analyseren van de invloed van (deel)mobiliteit op uw investeringsvraagstuk.

Download hier onze whitepaper

Onze aanpak

Fase 1: Inventarisatie
 • Mobiliteitsbehoefte klant in kaart brengen

 • Draft Mobiliteitsconcept

 • Aansluiting bij vigerende wet- en regelgeving

 • Potentiële besparing door mobiliteitsconcept

 • Breder kijken dan locatie 

 • Optimalisatie van parkeerontwerp in huidig plan

Fase 2: Productie
 • Definitief Mobiliteitsconcept

 • Uitgewerkte mobiliteitsoplossing

 • Integratie in ontwikkelvisie

 • Acceptatie verlaging parkeernorm

 • Offerte deelmobiliteit & contracten

Fase 3: Realisatie
 • Inrichten mobiliteitsoplossing, inclusief contractuele verankering van mobiliteitsoplossing

 • Acceptatie mobiliteitsoplossing door equitypartners, gemeente en toekomstige bewoners

 • Uitvoer mobiliteitsoplossing, periodieke evaluatie en borging

Meer weten?
Klik hier om direct contact op te nemen