Beleggers

A2B sharing is ook actief voor beleggers om hun (woning)portefeuille met bijbehorende parkeerfaciliteiten te optimaliseren en naast deel auto’s ook te kijken naar andere deelmobiliteiten zoals fietsen, scooters, bakfietsen en scootmobiels.

We zien in toenemende mate dat beleggers het lastig vinden om de juiste waardering te vinden voor hun parkeeroplossingen. Voor nieuw in belegging te nemen woningen vragen zich af of ze de parkeergarage wel in belegging moeten nemen, tegen welke prijs en of die over 10-15 jaar niet leegstaat. Hoe nu in te spelen op deelmobiliteit, niet alleen met elektrische deelauto’s, maar ook met elektrische fietsen, bakfietsen om de kinderen meet te vervoeren, scooters of zelfs een sloep. Ook hier helpt A2B het vraagstuk inzichtelijk te maken, te analyseren en op te lossen.

Wat doet A2B dan?

Fase 1: Inventarisatie
 • Mobiliteitsbehoefte klant in kaart brengen

 • Draft Mobiliteitsconcept

 • Aansluiting bij vigerende wet- en regelgeving

 • Potentiële besparing door mobiliteitsconcept

 • Breder kijken dan locatie 

 • Optimalisatie van parkeerontwerp in huidig plan

Fase 2: Productie
 • Definitief Mobiliteitsconcept

 • Uitgewerkte mobiliteitsoplossing

 • Integratie in ontwikkelvisie

 • Acceptatie verlaging parkeernorm

 • Offerte deelmobiliteit & contracten

Fase 3: Realisatie
 • Inrichten mobiliteitsoplossing, inclusief contractuele verankering van mobiliteitsoplossing

 • Acceptatie mobiliteitsoplossing door equitypartners, gemeente en toekomstige bewoners

 • Uitvoer mobiliteitsoplossing, periodieke evaluatie en borging

Meer weten?
Klik hier om direct contact op te nemen