Project omschrijving

Vraag

De Van Loon locatie bevindt zich aan de noordzijde van Gouda aan de Ridder van Catsweg. Het woonprogramma is als volgt: er worden drie woontorens ontwikkeld met totaal 194 appartementen. De doelgroep van de appartementen zijn voornamelijk jongeren – alleenstaanden en stellen – en mogelijk ook ouderen. De parkeernorm is 1,6 inclusief 0,3 voor bezoekers, wat voor 194 woningen neerkomt op 310 parkeerplaatsen. Op het terrein rondom de woontorens is te weinig ruimte om voldoende parkeerplaatsen te ontwikkelen, ondergronds parkeren maakt de ontwikkeling financieel onmogelijk.

Oplossing

A2B heeft, in samenwerking met Vastbouw, een mobiliteitsrapport opgesteld voor de Van Loon locatie. In Gouda moet de Gemeenteraad uiteindelijk het besluit nemen om af te wijken van de geldende parkeernorm. A2B heeft Vastbouw gedurende het gehele acceptatieproces begeleid. Onder andere heeft A2B het mobiliteitsconcept in de Raad gepresenteerd en vragen van de diverse Raadsfracties beantwoord. Het slimme, maatwerk mobiliteitsconcept, waarin 13 deelauto’s, waarvan 5 elektrisch, en drie bakfietsen worden aangeboden, leidt tot een parkeerplaats reductie van 77 parkeerplaatsen. Er worden uiteindelijk 233 parkeerplaatsen gerealiseerd, inclusief de plekken voor deelauto’s.