Project omschrijving

Vraag

Het voormalige pand van Rijkswaterstaat in het gebied Plaspoelpolder is herontwikkeld tot een appartementencomplex met 64 wooneenheden. Op de binnenplaats van het pand is ruimte voor zo’n 50 parkeerplaatsen, hetgeen bij de geldende parkeernorm van 1.9 op locatie bij lange na niet zou voldoen. Op het industrieterrein rondom het complex is zeer beperkt ruimte om parkeerplaatsen te ontwikkelen, en bovendien heeft Steenvlinder een sterk duurzame focus, waardoor de voorkeur uitging naar een elegantere en duurzamere oplossing dan het ontwikkelen van de vereiste 120 parkeerplaatsen.

Oplossing

A2B heeft, in samenwerking met Steenvlinder, een mobiliteitsrapport opgesteld voor Metamorfose. De gemeente heeft op basis van het mobiliteitsrapport de parkeernorm verlaagd naar 1.1, op voorwaarde dat er deelmobiliteit beschikbaar is voor de bewoners. In overleg met de bewoners zijn eerst meer klusbussen beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn personenauto’s geplaatst, die door bewoners worden gebruikt voor o.a. familiebezoek, woon- werkverkeer, en boodschappen doen. Bewoners betalen een vaste bijdrage per maand, die verwerkt is in de VVE-bijdrage, en betalen daarnaast een kilometervergoeding. Bewoners kunnen rekenen op 24/7 service en pechhulp door A2B, inclusief onderhoud en schadeherstel.